Javascript-web-apileri

İnternet üzerinde çalışan siteler, oyunlar ve birçok özel uygulama, betik dili ile hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. Betik dili, hazırladığınız sayfalara dinamizm kazandırmak için tasarlanmış, farklı platformlarda ve nesne tabanlı çalışabilen bir programlama dilidir. Betik dili ile dinamik resim galerileri, kullanıcı formları, oyunlar, duruma uygun çalışabilen uygulamalar hazırlayabilir, internette yayınlayabilir, kolayca kullanıma sunabilirsiniz. Bu modül ile betik dilinde değişken tanımlayabilecek değişkenlerle işlemler yapabilecek, fonksiyon üretip sahnede olan her şeye hükmedebileceksiniz. İnternet sayfalarınız için özel uygulamalar hazırlayıp nesneye yönelik programlama yapabileceksiniz. Yazdığınız kodlara karar yapıları ekleyip şartlara göre değişen kod yapıları oluşturabileceksiniz.

Betik Dili (JavaScript)

Betik dili, web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılan, istemci tarafında çalıĢan bir dildir. Html etiketleri arasında tanımlanarak kullanılabilir. 1995 yılında Brendan Eich tarafından geliştirilmiştir. JavaScript dilini, c dilinin web sayfalarına uyarlanmış basit sürümü olarak düşünülebilirsiniz. JavaScript dili isim benzerliğine rağmen Java ile birbirinden bağımsız ve farklı dillerdir. Java gerçek bir programlama dilidir. JavaScript ise bir script dildir.
JavaScript dili, C, Scheme, Java, Perl, Python,Self dillerinden etkilenmiş ve geliştirilmiştir. JScript, JScript .NET,Objective-J, TIScript dillerinin oluşturulması için kullanılmış ve gelişmesine yardımcı olmuştur. BaĢlangıçta sadece Netscape tarafından desteklenen dil, şimdi tüm tarayıcılar tarafından desteklenmekte ve kullanılmaktadır. Temel script komutları her tarayıcıda çalışmasına rağmen ileri düzey komutlar bazı tarayıcılar tarafından tam olarak desteklenmemektedir. Script komutlarının tarayıcı üzerinde çalışıp çalışmamasını, güvenlik açısından kullanıcının belirlemesi sağlanmıştır. isteyen kişi, tarayıcı ayarlarından script kullanımını kapatabilir. JavaScript dili 1.0 versiyonundan başlayarak 1.8.5 versiyonuna ulaşmıştır. Script kodlarını web editör uygulamasında ya da notepad kullanarak oluşturup düzenleyebilirsiniz.