Timer Kullanımı Ve Timer Özellikleriyle Basit Bir Sayaç Kronometre Örneği

Timer kullanımıyla ilgili basit bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar.C# ‘ta sıkça kullanılan timerlar zamanlayıcı içeren projeler de işinizi çok kolaylaştırır.

Formumuza 4 buton,1 timer, 1 label,1 textbox,1 checkbox, 1 trackbar.Öncelikle scrooll bar aktif hale getirilir.checkbox click ise kabul edildi diye textboxla bize “Kabul Edildi…!!!” mesajı versin , checked değilse  “Kabul Edilmedi..!!!”mesajını versin.

Sayi adında int tipli sayacımıza sıfır değerini atıyoruz.Timer Tick te Label1 e Text ine ToString ile yazdırıyoruz.Sayi değişkeni sayesinde arttırıyoruz.Button1 ile sayacı başlatıp Button2 ile durduruyoruz.Button3 ise Label sayacını sıfırlıyor.TrackBar ise bu sayac Labelinin hızını belirliyor.

Using Timer Counter and Timer Features A Simple Example with

Timer is a simple example on the use of friends who want to share with you. C # project containing the commonly used timers timer is also your job much easier.

To form four buttons, one timer, one label, one textbox, checkbox 1, 1 trackbar. First scrooll bar is activated. click checkbox has been accepted as the textboxl us “Accepted …!” Let the message, if not checked “Not Accepted ..!” Let the message.

Sai called zero are taking our counter int type. Timor Ticker t e Text in Label1 we print with toString. Thanks to Sai variables are expanding. Button1 Button2 start with the counter would stop by. If Button3 Label is resetting the counter. Trackbar determines the speed of the meter Label.