Combobox uygulaması görsel programlama da önemli bir bileşendir.Comboboxa nasıl eleman eklenir?Comboboxtan Nasıl Eleman silinir?Comboboxtaki elemanın sırasını bulamak.Comboboxtaki elemanın ismini bulmak.Comboboxa nasıl eleman atılır?Birbirine Comboboxlar nasıl bağlanır?Manuel olarak Comboboxa eleman eklemek…gibi bir çok karışık Combobox uygulaması yapacağiz.

2 TextBox,3 ComboBox,5 Label, 7 Buton Form üzerine aktarıyoruz ve yerlerlerini ayarlıyoruz.Özelliklerini kendinize göre düzenleyip ayarlayabilirsiniz.Labelların ilk üçünün Enabled kısmını özelliklerden false yapıyoruz.

ComboBox’a Nasıl Eleman Eklenir?

EKLE butonuna basıldığında TextBox1’taki elemanları ComboBox’a atılması.TextBox1’i Clear ederek içini boşalttık.

ComboBox’taki Eleman Sayısı Nasıl Getirilir?

eleman sayısı butonuna ; label1 true yaparak aktif hale getiriyoruz.Count ile eleman sayısına ulaşmış olduk.Eleman sayısını verir.

ComboBox’taki Seçili Elemanın Sırası Nasıl Getirilir?

elemanın sırası butonuna ;label 2 true yaparak aktif hale getiriyoruz.SelectedIndex ile elemanın sayınını label 2 ye aktarıyoruz.Seçili elemanın sırasını verir.

ComboBox’taki Seçili Elemanın Adı Nasıl Getirilir?

seçili eleman butonuna ; label 3 true yaparak aktif hale getiriyoruz.SelectedItem ile eleman sayısını label 3’e  aktarıyoruz.Seçili elemanın adını verir.

ComboBox’a İstenilen İndexte Eleman Nasıl Eklenir?

Araya Ekle butonuna ; tıklandığında istenilen sıraya index olarak texboxtaki stringi alarak comboboxa eleman olarak ekler.Bunu İnsert ile yapıyoruz.

ComboBox’taki Elemanların İndexine Göre Nasıl Silinir?

SİL butonuna basıldığında Remove At ile verilen indexin silinmesidir.

TextBox’taki Yazılanı ComboBox’tan Silmek?

SİL butonuna basıldığında Remove ile TextBox2 deki stringde belirtileni siler.

İki ComboBox Arasındaki Bağlantı Ve İlişki

 

combobox