csharp c#

Veritabanındaki verilerin DataGridView ‘a listelenmesi ve DataSet kavramı…

Tablodaki verileri DataGridView ‘a listeleme… 

Öncelikle merhaba arkadaşlar.Visual Studio Windows Form uygulamasında tablo olusturularak ve tablo şemasının adını fatura olarak belirleyelim.Tabloya ;

Fatura_No(int),Adi_Soyadi(nchar),Adres(nchar),Kdv(int),Fatura_Tarihi(nchar),Son_Odem_Tarihi(nchar),Odenecek_Tutar(int) adında tabloda columns (sütun kolonlar) oluşturalım ve parantez içindeki gibi tiplerini belirtelim.Tablo üzeriden sağ tuş tıklayarak Show Table Data seçelim.

Form üzerine bir buton ve datagridview oluşturalım.Using System.Data.SqlClient ve using System.Data kütüphanelerini import edelim.Daha sonra aşağıdaki kodları yazalım.

SqlConnection ile  bağlantı adında bir nesne oluşturduk ve Data String adres bölümünü aldık.SqlDataAdapter ile adaptor adında yeni bir nesne daha oluşturuyoruz.Bu adaptor nesnesine sql komut cümleciklerini yazarak bütün tablodaki verileri isteyerek bir sorgu oluşturduk.Daha sonra bağlantıyı açarak (baglanti.Open()) DataTable ile dt nesnemizi oluşturduktan sonra DataTable’e verileri aktardık.Yani Veritabanının bire-bir kopyası olarak kullanılabilecek DataSet, uygulamanın çalıştığı makinanın belleğine yerleşir ve orada sanki veritabanıymış gibi kullanılabilir. Mesela bir DataSet üzerinde sorgulamalar, güncellemeler, eklemeler ve kayıt silme işlemleri yapılabilmektedir. Tabii ki şunu da karıştırmamak gerekir; Bir DataSet veri tutmaz, veriyi DataSet içerisindeki DataTable adı verilen nesneler tutmaktadır. Bu nedenle, DataAdapter class’ının Fill() metoduna da DataSet’i doldurması söylendiğinde, aslında DataSet’in içerisine bir tane DataTable açar ve onun içerisine verileri atar. Ayrıca bir DataSet içerisinde birden çok DataTable olabilir ve bu tablolar arasında DataRelation adı verilen bağlantı nesneleri yer almaktadır.

Oluşturduğumuz dataGridView1 içerisine DataSource aracılığıyla DataTable nesnesi olan dt ile verileri okuyup listelenmesi gerçekleşmiş olur.Projeyi bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linke tıklayınnız…

Projeyi İndir