SqlDataAdapter
SqlDataAdapter class’ı bağlantısız modelin en güçlü bileşenidir. Bu nesne ile veritabanına bağlantı kurulduktan sonra yazılan sql cümlesini çalıştırıp, dönecek olan sonuç kümesini, bu sonuçları bellekte tutacak olan nesnelere yükleme işlemi kolayca yapılmaktadır. Bu işlem aslında veri getirme işlemi olarak düşünülmektedir. Ancak SqlDataAdapter sınıfı sadece veri getirmek için kullanılmaz, getirdiği bu veri üzerindeki değişiklikleri, yeni eklenen satırları, ve bellekte bulunan veri üzerinden silinen satırları tekrar veritabanına yansıtmak için kullanılan bileşen de budur.
Bu işlemleri yapabilmesi için, bu bileşende, Select (Seçme) işlemleri için SelectCommand, insert (ekleme) işlemleri için InsertCommand, delete (silme) işlemleri için DeleteCommand ve update (güncelleme) işlemleri için UpdateCommand adı verilen 4 farklı Command vardır. Bu command’lar belirli işlemleri yapmak için özelleşmişlerdir.

DataSet Mimarisi
Bir dataset’i kodlarken;
Öncelikle DataSet class’ının bulunduğu System.Data isim alanına giriş yapılmalıdır. Bu isim alanı altında, DataSet, DataTable, DataColumn, DataRow yani provider’dan bağımsız, temel ADO.NET bileşenleri yer almaktadır.

Peki bu DataSet herhangi bir veri kaynağından gelen verilerle nasıl doldurulur?
Öncelikle SqlConnection ardından SqlDataAdapter ve onun SelectCommand’ı, oluşturulmalı ve tabii ki bu command’ın CommandText’i yazılmalıdır. Aslında sadece bunların oluşturulması yeterli olacaktır. Sonrasında, SqlDataAdapter’in Fill() metoduna, içine verilerin doldurulması istenen, DataTable nesnesini ya da DataSet nesnesini parametre olarak vermek, verilerin veritabanından uygulamaya taşınması için yeterli olacaktır.

 

Projeyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.


  Projeyi İndir