Bir cismin boyunu ifade eden büyüklük. Bu büyüklük en boy veya yükseklik yönlerinde olabilir. Fizikte ise uzunluk mesafe ile eşdeğer anlamda kullanılır.

Eski Romalılar’da 1.000 adım karşılığı bir uzaklık ölçüşüydü. Bugün çoğunlukla Anglo – Sakson ülkelerinde kullanılan bir uzaklık ölçüsüdür.

mil nedir, 1 mil kaç km?

Kara mili ve Deniz mili olmak üzere ikiye ayrılır.Kara mili 1.609 metredir. Deniz milleri de milletlere göre değişir. İngiliz deniz mili 1.855, Amerikan deniz mili 1.853.25, Fransız deniz mili 1.852 m.’dir.

inch nedir, 1 inç kaç cm?

2,54 cm uzunluğundaki uzunluk ölçüsü birimidir.( ” ) işareti ile ifade edilir. İngiliz birimleri, Emperyal birimler, Birleşik Devletler geleneksel birimleri gibi farklı sistemlerin bir parçasıdır. Uzunluk değeri sistemden sisteme değişebilir. Alan hesaplamalarında inç kare, hacim hesaplamalarında ise inç küp adını alır.

1 dekametre kaç metre?

Dekametre, metrik sistemde metrenin 10 katı olan ölçü birimi. 10 m, 10 × 1 m ya da 1 E+1 m şeklinde gösterilir. Sembolü, dam’dır.

Metrik : (büyükten-küçüğe) Petametre, Terametre, Gigametre, Megametre, Kilometre, Hektometre, Dekametre, Metre, Desimetre, Santimetre, Milimetre, Mikrometre (mikron), Nanometre, Pikometre, Femtometre

Osmanlı Birimleri : Arşın, Berid, Çarşı arşını, Endaze, Fersah, Hat, Kirah, Kulaç, Menzil, Merhale, Mil (Osmanlı), Nokta, Parmak, Rubu (Urub), Zirai.

ABD Birimleri : Feet, İnç, Thou, Yard.

Diğer : Astronomik birim, Deniz mili, Gomina, Hubble Uzunluğu, Işık yılı, Kara mili, Parsek, Pika, Punto.