Hasbro

Henry ve Helal Hassenfeld Brothers’ın kısaltmasından doğmuştur.Brother kelimesi Türkçe’de kardeş anlamına gelmektedir.