Dilimize, Arapça “mass”(dokunma) ve Yunanca“massein” (yoğurma) kelimelerinden türetilerek geçmiştir.

Masaj, deri, derialtı dokusu, kaslar, iç organlar, metabolizma, dolaşım ve lenf sistemlerinin mekanik ve sinirsel (refleks) yolla tedavi amaçlı uyarılması; çeşitli darbeler ve ovmalarla bölgesel kan dolaşımını arttırma, damarları genişleterek dokuya daha fazla lan gelmesini sağlama yöntemidir.

Masör ve Masöz kelimeleri anlam bakımında aynı olsa da, her iki cinsiyet için ayrı tanım kullanılmaktadır. Bu tanım, Erkek Masör ve Kadın Masöz olarak adlandırılmaktadır.Tabi bu durum seçeneklere isteğe bağlıdır.

Masaj, her ne kadar keyif ve lüks olarak görülse de, aslında tıbbi bir ihtiyaç ve düzenli aralıklarla alınması gereken bir koruyucu tıbbi tedavidir.

Günümüzde, tüm dünyada tanınan masaj tekniklerinin hepsi doğu kökenli olmakla birlikte batı kültürü tarafından dünyaya sunulmuş, bilinir hale gelmesi son 50-60 yıl içinde yine batılılarca gerçekleştirilmiştir.

Masajın vücut üzerindeki direkt ve indirekt etkileri,vücut örtüsüne uygulanan manipülasyonların, yani ellerle verilen dokunma, bastırma, germe, esnetme ve titreştirme biçimindeki mekanik uyarıların tepkileridir.

Tepki;deride, derialtı dokusunda, kaslarda ve damarların sinir ağında yerel oluşabileceği gibi; refleks yolla başka bölgelere, örneğin iç organlara da aktarılabilir.

Masajın etkileri; fiziksel, fizyolojik ve psikolojik etmenlerin bileşkesi olarak değerlendirilir.

Deri üzerinden ellerle verilen basınç ve germe biçimindeki ritmik mekanik uyarılarla sıkıştırılan ve gerilerek esnetilen deri, derialtı dokuları ve kasların yapılarındaki sinir uçları (reseptörler) uyarılır. Ayrıca, dokuların yapılarındaki, kan ve lenf damarları da bu fiziksel uyarılardan etkilenir; (arteriyel, venöz, kapiller, lenf dolaşım canlanır).

Masajın; -Dolaşım sistemi üzerinde ki etkileri
-Kaslar üzerine etkileri
-Sinirler üzerine etkileri
-Dinlendirici, gevşetici-psikosedatif etkisi
– İç organlar üzerine etkileri
– ağrı dindirici etkileri vardır.

Vücutta en yaygın doku, bağ doku olduğundan, vücudun hareketinde çok önemli etkisi vardır. Kronik stres veya uzun süreli hareketsizlikte, bağ doku sertleşir ve kalınlaşır, hareket genişliğini yitirir. Masaj ile bu durum giderilir. Bası, germe ve friksiyonla ısı yayılır ve dokunun enerji düzeyi artar. Bu şekilde, sıvıların hareketi hızlanır.

Masör tarafından uygulanan masaj, hafiften güçlüye kadar değiştirilmelidir.Kemikli bölgeler üzerinde, basınç hafif, büyük kaslar üzerinde ise daha sert olmalıdır.