Internet Download Manager programı birçok indirme yapan kullanıcının ihtiyac duyduğu programdır.

IDM uzun adı ile Internet Download Manager bir tür dosya indirme programıdır.Kullanımı çok basit ve hızlıdır. Dosya indirme hızını yaklasık 8 katına kadar arttırabilir. IDM, normal dosya indirmenin yanında indirme işleminin duraklatılması ya da sonra indirmek üzere ayarlanması gibi özelliklere de sahiptir.IDM aynı zamanda, kesilen indirme işlemleri, elektrik kesintisi veya ani kapanmalar sonucunda oluşan indirmelerin yarıda kalması, bağlantı kopması gibi durumlarda, indirme işleminin sonradan devam edebilmesini sağlar.IDM kullanımı oldukça kolay bir indirme yöneticisidir.

Dünyada en çok kullanılan indirme programlarından olan internet download manager’in en çok merak edilen yanlarından biri olan  internet download manager seri numarası kullanmak için gerekli olan en değerli destekçilerden biridir.Programın tüm özelliklerini kullanmak için gerekli olan bu seri numarası sayesinde tüm özellikler aktif ve güçlü hale gelmektedir.

Nasıl Kurtadam Olunur?

Belki de her dolunaydaki uluma sesi, bir efsanenin başlangıcıdır. Dolunay çıktığında, sivrilen kulakları uzayan tüyleriyle insanoğlu bambaşka bir varlık olur. Efsanelere göre; Eski Yunanlılar ve Karadeniz’in kuzey kıyılarına yerleşmiş İskitler, bölge yerlileri Neurianları sihirbaz olarak kabul ediyorlardı. Bu büyücülerin her yıl birkaç gün için kurda dönüştüklerine inanıyorlardı. Bir görüşe göre yüzyıllar önce, insanlığın erken tarihlerinde kurt adam doğal olmayan bir istekle insan etine açlık duyan bir canlı türü olarak kabul edilirdi. Bu insan, çeşitli büyülerin yardımıyla dilediğinde yırtıcı bir kurda dönüşmenin bir yolunu bulmuştu. Eskilerin söylediğine göre, kurda dönüşen kişi insan sesini ve insan gözlerini muhafaza eder. Ancak vahşi dört ayaklı kurdun kuvvet ve kurnazlığını taşırdı. Kurt adamın kim olduğunu ses ve gözlerinden tanımak mümkündü.

Avrupa’da, 1520-1630 yılları arasında kayıtlara geçmiş 30.000 kurt adam vakası vardır. İnanışa göre kuduz bir kurt ya da kurt adam tarafından ısırılan bir insan, kurt adam olmaktadır. Dolunay altında açıkta uyumak, kurtların içtiği sulardan içmek de tehlikeliydi. İsviçreli filozof doktor Paracelsus’a göre kurt adamlar, öteki dünyada ruhu huzura kavuşamayan kimselerdi. Geceleri şiddet duygularını doyurmak isteyen kişilerin de büyü ile kurt adam olabileceğine inanılıyordu. İnanışa göre kurt adamlar kıllı postlarını, insan biçiminde iken derilerinin altına gizlerler. Dolunaylı gecelerde kurda dönüşür ve insanları gırtlaklarından ısırarak öldürürler.

Başka bir inanca göre de kurt adam tesadüfi olarak ya da kendi isteği ile kurda dönüşür. Kurt biçimine giren bir kişi yalnızca gözlerinden ve sesinden tanınabilir. Çünkü sadece bu özellikleri değişime uğramaz. Kurt adamı yakalamak için giysileri saklanır; çünkü o zaman kurt adam insana dönüşemez. Bir kurt adam olağan silahlarla ölmez; kurt adamı öldürebilmek için gümüş kurşun ya da gümüş kılıç gerekir. Yaralanan ya da ölen kurt adam, hemen insana dönüşür. İnsan şekline döndüğünde, eğer yaralı ise, yaraları da iyileşir. Kurt adama 3 kez adı ile seslenmek de onu insana çevirebilir.

Nasıl Cin Çağırılır?

Cin, “Cenne” kökünden gelen bir kelimedir. “Cennet” ve “Cinnet” de aynı kökten gelir. “Mecnun” kelimesi ise, ism-i mefuldür ve cinne tutulmuş gibi bir mânâya gelmektedir. Biz ona, delirmiş deriz. Cinnin lugat mânâsına gelince, “mestur” demektir. Cin demek; kapalı, görülmeyen demektir. Yani, zatında değil de,bizim için kapalı veya akla kapalı demektir. Ayrıca, birisine gönül vermiş, tutulmuş, tavır ve davranışlarını bizim ölçülerimiz içinde anlamaya imkân bulunamayan kimselere de “mecnun” diyoruz.

“Cennet” de bir bakıma bizim için şu anda kapalı, mestur bulunduğundan, o da cin âleminde, o da gaybî birşey… Cinnet kelimesi, deli olma hâli.. Cin de -Allahu â’lem- bütün bu işler için esbab planında zâhirî âmil, fâil ve faktör olan şeydir.