Misyon ve vizyon nedir? Arasındaki farklar nelerdir? başlıklı makaleme olan yoğun ilgiden dolayı konuyu biraz daha güçlendirmek adına bir takım firmaların misyon ve vizyonlarını paylaşmak; yorumlamak istiyorum.

Öncelikle misyon ve vizyonu çok kısa tanımlarıyla hatırlayalım.

Misyon: Firmanın hangi ihtiyacı giderdiğini ve şuan ki konumunu açıklayan bildirgedir. Aynı zamanda kısa vadeli hedefini açıklar. (Genellikle bulunduğu takvim yılı içindeki hedef)
Vizyon: Firmanın uzun vadeli hedefini, hangi amaç için ilerlediğini ve gelecekte kendisini konumlandırmak istediği yeri açıklayan bildirgedir.

Firmalardan Misyon ve Vizyon Örnekleri

Uluslararası firmalardan başlayarak özellikle başarılı markalardan örnekler verecek olursak:
(Son güncelleme 16.03.2015 tarihidir. Bu tarihten sonra firmaların kendi misyon ve vizyonlarındaki değişiklikler makalede güncellenmeyecektir)

Turkcell

Turkcell firmasının misyon ve vizyonu

Turkcell kendi resmi web adresinde misyona karşılık gelecek tanımı “Stratejimiz” olarak açıklamaktadır. İncelediğimizde küçük bir isim değişikliği yapılarak misyon bildirgesi yayınlamış olduğu anında fark edilir.

Turkcell’in Misyonu (Stratejisi)

Turkcell, Türkiye’deki geniş kapsama alanı ve yurt dışında kullanım hizmetlerinin yaygınlığıyla, abonelerine kaliteli bir iletişim sunmayı amaçlar. Avantajlı tarifeler ve kampanyalar ile abonelerinin iletişim alışkanlıklarına uygun birçok alternatif sunar.​

Turkcell’in Vizyonu

İletişim ve teknoloji çözümleriyle hayatı kolaylaştırmak ve zenginleştirmek.

Yorum: Stratejimiz olarak belirtilen paragrafta, Turkcell’in şuan ki konumu belirtiliyor. “amaçlar” ifadesini kullanıyor olmasının sebebi ise “kalite” olgusunun devamlı değişebilecek bir anlam ifade etmesi ve bu amacı, içinde bulunduğu dönemde sürdürmeye çalıştıkları içindir. Bununla birlikte tüketiciye sürekli kampanya ve alternatif sunan bir operatör olduğunu vurguluyor (belirtiyor)

Vizyon bildirgesinde ise hayatı kolaylaştırıp zenginleştirme amacıyla devamlı teknolojilerini güncellemeyi ve sürekli yeni çözümler üretmeyi planladıklarını belirtiyor. Kısacası Turkcell kendi ifadesine göre: hayatı kolaylaştırmak ve zenginleştirmek amacıyla yaşamını sürdüren bir firmadır.

FLO

Flo'nun misyon ve vizyonu

FLO’nun Misyonu

Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek müşteri talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak,
Güçlü bir iletişim ile tüketicimizle aramızda duygusal bir bağ yaratmak ve müşteri sadakatini sağlamak,
Yurt içi ve yurt dışında mağazalar zincirini büyüterek en çok tercih edilen lider ayakkabı zinciri olmak, rekabet gücümüzü ve kârlılığımızı arttırmak.

FLO’nun Vizyonu

Firmamızın ulusal / uluslararası pazarda etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla kendi uzmanlık alanımızda kendi yöntemlerini sürekli geliştiren, sektörün öncülüğünü yapan, Türkiye´nin güvenilir ve saygın kuruluşu olmak.

Yorum: Baktığımız zaman misyon ve vizyonu birbirinden ayırt etmek çok güçtür. Çünkü FLO misyonunda direk olarak kısa vadeli hedefini paylaşmıştır. FLO budur dememiştir.

Vizyon bildirgesinde ise bir yıla sığdırmak istemediği ve geleceğe yönelik olabilesi hedefini paylaşmıştır.

Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri

eczacıbaşı firmasının misyon ve vizyonu

Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri’nin Misyonu

-Yeni ürünler geliştirerek bebek bakımı, kişisel bakım ve hijyen ürünleri alanında hep ‘ilk’ ve ‘en iyi’ leri üretmek.
-Müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak.
-2015 senesinde 1 numaralı bebek markası olmak

Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri’nin Vizyonu

-Uni markasını dünya markası yapmak.
-Faaliyet içerisinde olduğumuz pazarlarda, bebek ve yetişkinlerin yaşam kalitelerini artıran hijyen ürünleri sunmak

Yorum: Tıpkı FLO örneğindeki gibi Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri firması da misyon bildirgesinde bulunduğumuz takvim yılı için hedefini paylaşmış. Misyon başlığı altında paylaşılan hedefler genellikle gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirme aşamasında ciddi mesafe kat edilmiş hedeflerdir.

Vizyon bildirgesinde yine mevcut pazarın hijyen ürünlerini sembolize edecek bir marka olmayı hedeflediğini belirtir. “Dünya markası olmak, uluslararası düzeyde faaliyet göstermek…” gibi ifadeler genellikle vizyon bildirgelerinde kullanılır