Recep Tayyip Erdoğan’ın 1992-2013 yılları arasında yaptığı ifadelerden ve konuşmalardan oluşan bir kolaj çalışması. İzliyoruz…