c sharp

Disconnected (Bağlantısız) model örneği ile bağlantısız modele ve Console uygulamasına yakından bakın…

Bağlantısız (Disconnected) Model Örneği

Kullanılacak veritabanı sizin belirleyeceğiniz DataBase’dir. O nedenle bağlantı cümlesi yine aynıdır, yani aynı SqlConnection nesnesi olan Data String adresini kullanılabilirsiniz.
Bağlantısız katmanın en güçlü ve olmazsa olmaz bileşeni olan SqlDataAdapter sınıfından bir tane nesne oluşturduktan sonra, o nesnenin SelectCommand özelliği için de bir tane SqlCommand nesnesi oluşturulmalı, CommandText ve Connection özellikleri ayarlanmalıdır. Ardından sadece SqlDataAdapter nesnesinin Fill() metodunu kullanarak gelecek olan verileri, ya DataTable nesnesine ya da DataSet nesnesine doldurup kullanmak kalmaktadır.
Unutulmamalıdır ki, bağlantısız katmanın bileşenlerinden DataSet, DataTable, DataRow ve DataColumn sınıfları, provider bağımsız ve System.Data isim alanı içindedir. Ancak veritabanına bağlanmak ve hangi verilerin istendiğini söylemek için ve son olarak da bu verileri getirip ilgili nesnelere doldurmak için kullanılan, Connection, Command ve DataAdapter bileşenleri ise; provider’a özel olarak kullanılır.

Tabii ki bu konuda farklı örnekler verilebilir. Ancak senaryo hep aynı olacaktır. Değişen şey, sadece bağlantı cümlesi, ilgili veritabanına göre Provider ve bileşenler, istenen veriyi almak için de, Sql cümlesinin değişmesi yeterli olacaktır. Ardından hangi bilgilere ihtiyaç varsa; DataSet’in tablolarından ilgili tablonun ilgili satır ve sütunlarından veriler alınabilmektedir.