Türkiye fındık tüketiminin %75’ ini karşılamaktadır. Ayrıca Dünya fındık ihracatının yaklaşık %85’ ini tek başına gerçekleştirmektedir.

Türkiye’ de yıllık 1.800.000 ton iç kapasiteli 180 kırma fabrikası bulunmaktadır. Bu fabrikalarda yıllık 350.000 ton iç kapasiteli 40 işleme tesisi yer almaktadır.

1970’ li yıllarda fındık ihracatımızın %90’ ı kabuklu ve natürel iç olarak gerçekleştirilir. Fındık işleme sanayisinde olumlu ve hızlı gelişmeler sonucunda işlenmiş fındık haberleri ihracatının toplam ihracatımızdaki payı 2000 yılında %30’ un üzerine çıkmış ve dikkat çekmiştir.

Üretimin her aşamasında etkili ve özenli kalite kontrol sistemleri mevcuttur. En küçük hatayı bile görüp yok ederler. Bu sayede alıcı firmanın isteklerini tam anlamında yerine getirirler. Özellikle işlemiş iç fındık ihracatı her yıl artış göstermektedir. Ülkemizde hazırlanan işlenmiş fındıklar, natürel fındık almak suretiyle birçok ithalatçı – sanayicinin kendi tesislerinde hazırladıkları işlenmiş fındık fiyatı çok daha kalitelidir. Türkiye tam anlamıyla fındığıyla meşhur diyebiliriz. Şuanda gerek resmi, gerekse özel sektöre ait işlenmiş iç fındık üretiminde kalite güvence departmanlarınca HACCP kapsamında en asgari düzeyde yapılan analizlerle ilişkide bulunmaktadır.