Vize, bir devletin ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesine girebileceğini gösteren bir kayıttır.

1.VİZE NEDİR ?

Vize, bir devletin dış temsilcilikleri veya sınır makamları aracılığıyla, ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesinin sınır kapısına kadar giderek sınır makamlarına giriş için başvuru yapabileceğini girebileceğini gösteren bir kayıttır.

2.VİZE NEREDEN ALINIR ?

Vizeler, seyahat edilecek ülkenin
1. Büyükelçiliğinin Konsolosluk Bölümünden;
2. Başkonsolosluğundan veya
3. Konsolosluğundan alınır.
4. Bazı ülkeler, Fahri Başkonsoloslukları veya Fahri Konsoloslukları aracılığıyla da vize verebilmektedirler.

3.VİZE ALIRKEN, HANGİ BELGELER İSTENİR?

  • Hangi şirkette nekadar süredir çalıştığınızı gösteren imzalı bir yazı,
  • SSK sicil kaydınız,
  • Şirketin ticaret sicil kaydı, imza sirküleri, vergi levhası,
  • Maaş bordronuz,
  • Banka hesabınızın dökümü,
  • Kredi kartlarınızın fotokopisi,
  • Üzerinize kayıtlı olan gayrimenkul, araba vs. belgeleri,
  • Gideceğiniz ülkeye olan uçak bileti ve otel rezervasyonu,
  • Varsa sağlık sigortanızın fotokopisi

 

Vize, bir devletin ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesine girebileceğini gösteren bir kayıttır.

Vize nereden alınır ?

Vizeler, seyahat edilecek ülkenin
1 – büyük elçiliklerin konsolosluk bölümünden;
2 – başkonsolosluklardan
3 – konsolosluklardan alınır.
Vize alırken hangi belgeler istenir?
Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye ve hatta zamandan zamana büyük değisiklikler gösterebilmektedir ilgili temsilciliklerin evrak listesine gerekli belgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.

Vize başvurularında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
Pasaportun yıpranmamış olması gerekir yıpranmış pasaporta vize alsanız dahi sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür pasaportunuzu yenilemenizde yarar vardır .

Pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren en az altı ay olmasına özen göstermelisiniz bu hususu vize talep edeceğiniz ülkenin temsilciliğinden teyit ettirmenizde yarar vardır.

Mülakat sırasında, yetkilinin sorularına doğru yanıtlar vermeniz önemlidir.

Başvurunuzu eksiksiz belgelerle yapınız tahrif edilmiş veya sahte belgelerle başvuruda bulunmak yasalara göre suçtur.
Başvurunuzun reddedilebileceğini önceden kabul ediniz.

Mülakat sırasında, yetkilinin, hakkınızda olumlu izlenim edinmesi, başvurunuzun kabul edilme şansını arttırır.

Seyahatinizi gerçekleştirebilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunuzu belgelemeniz beklenir.

Mülakatın amacı; seyahat edeceğiniz ülkenin makamlarının bu ülkeye seyahat edecek yabancılar için belirlediği kosulları taşıyıp taşımadığınızı anlamaktır.

İsşiz iseniz, veya kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimlerini sağlayabilecek düzenli ve yeterli bir gelir düzeyine sahip değil iseniz, potansiyel bir göçmen olarak kabul edileceğinizden, vize alma şansınız oldukça düşüktür bu durumda iseniz, vize başvurusunda bulunmamanız uygun olacaktır zira, bazı ülkeler bir ülkeden (örneğin; Türkiyeden) yapılanvize başvurularındaki ret oranını (örneğin %3ün üzerinde) göz önünde bulundurarak, bu ülkeyi göç açısından riskli ülkeler arasında kabul etmekte ve söz konusu ülkeye yönelik vize kosullarını daha sıkı kurallara bağlamakta veya, aksi halde, bu kosulları hafifletmekte ve bir sonraki asamada da vize zorunluluğunu kaldırmaktadır.

Reddedileceğini bildiğiniz bir talepte bulunmaktan kaçınmanız zaman ve para tasarruf etmenizi de sağlayabilir.

Bazı ülkeler vize harcının yanında, yüksek sayılabilecek meblağlarda basvuru veya islem harcı almaktadırlar örneğin; ABD temsilciliklerine yapacağınız reddedilmiş her başvurunuz size 180 dolara mal olmaktadır ilk başvurunuzda vize alırsanız vizenizin maliyeti 180 dolar olacaktır.

Bu koşullar ülkeden ülkeye değişmektedir ilgili temsilcilikten bilgi almanızda yarar vardır.

Bir ülkenin herhan bir temsilciliğinden vize alınabilirmi?

Uluslararası kural; vize basvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerden yapmanızdır örneğin; Almanyada daimi ikametiniz var ve Malezyaya seyahat edecek iseniz, vize basvurunuzu bu ülkedeki Malezya temsilciliğine yapabilirsiniz. Ukraynada oturma ve çalısma iznine sahipseniz, İsviçredeki ABD temsilciliği vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerdeki (Ukrayna) ABD temsilciliğine yapmanızı telkin edecektir bir ülkenin Türkiyede birden çok baskonsolosluk ve konsolosluğu var ise, vizebaşvurunuzu ikametinizin bulunduğu yere yakın olan temsilciliğe yapmanız gerekir.
Kimlere vize verilmez?

Bir ülkeye hangi yabancının girebileceğine karar vermek, uluslararası hukuka göre, o devletin egemenlik yetkilerindendir bu husus, tartışılmaz temel bir kuraldır devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceğini kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler her devletin ülkesine girmeleri yasaklı/sakıncalı yabancılar listesi vardır ayrıca, yasaklılar listesinde bulunmayan bir yabancıya, ekonomik olarak yük olabileceği, kamu düzenini bozabileceği ve kamu sağlığına risk oluşturabileceği gerekçeleriyle vize
verilmemesi mümkündür.

Bir ülkenin vize başvurumu reddetmeye hakkı var mıdır?
Uluslararası hukukta devletlerin ulusal egemenlik yetkileri esastır bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıkardıkları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar ulusal egemenlik yetkileri arasında ülkelerine hangi yabancıların hangi kosullarla girebileceklerini belirlemek de vardır vize bu amaca hizmet etmektedir devletin bu yetkisi uluslararası hukuk bakımından tartışılmazdır ve vize başvurularını red etmeye hakları mevcuttur.

Başvurum reddedilirse, nasıl itiraz edebilirim?
Vize başvurunuzun reddi halinde, itiraz için yargı yolunun açık olduğu ülkeler sayıca fazla değildir ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet aleyhine sonuçlanma olasılığı çok zayıftır diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır dolayısıyla, o ülkenin bir avukatını tutmanız gerekmektedir.

Vize başvurum reddedilirse, tekrar başvurabilir miyim?
Genelde ilgili ülkeler başvuru sayısına sınırlama koymamaktadırlar ancak, kosullarınızda (ekonomik durumunuzun iyilesmesi,seyahat nedeninizin farklı olması gibi) bir değisiklik yok ise, ikinci başvuru zaman kaybına yol açacaktır.

Pasaportuma vize başvurusunda bulunduğum temsilcilik kaşe vurdu bunun anlamı nedir?
Temsilciliklerin kaşe vurmaları giderek yaygınlasan bir uygulamadır bu tür kaşelerde çoğunlukla, temsilciliğin bulunduğu kentin adı veya kısaltması ile bir tarih (başvurunun işlem gördüğü tarihtir) bulunur pasaportunuzdaki böyle bir kayıt tekrar başvuruda bulunmanıza engel değildir.

Vize ihlali nedir?
Vize ihlali, aldığınız vizenin üzerinde belirtilen süreden daha fazla vizeyi veren ülkede kalmanız veya vizeyi veriliş amacı dısında kullanmanızdır örneğin; bir öğrenci vizesi ile çalısmak veya, turist vizesi ile öğrenim görmek vize ihlalidir.

Vize ihlali yaparsam, sonuçları ne olur?
Ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı edilirsiniz hakkınızda ülkeye sürekli veya geçici giriş yasağı konulabilir ve/veya para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Vize başvurularında nelere özellikle dikkat etmek gerekir?
Vize başvurunuzu olabildiğince erken bir tarihte (örneğin, bir ay öncesinden) yapınız! çalışma ve öğrenim amaçlı vizelerin alınması ülkeden ülkeye değişmekle beraber, 2 – 3 ay veya daha uzun bir zaman sürebilir ! vize başvurunuzda pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvurduğunuz tarihten ileriye doğru en az bir yıl olmasına özen gösteriniz! yıpranmış pasaportla yapacağınız vizebaşvurunuz kabul edilse ve vizenizi alsanız dahi, sınırdan geri çevril meniz mümkündür! vize başvurunuz reddedilebilir red nedenini açıklama zorunluluğu bulunmamakla beraber, bazı ülkeler yazılı ve/veya sözlü açıklama yapmaktadırlar!

Pasaportları size ne zaman teslim etmek gerekir?
Türk pasaportlarına vize uygulanan ülkelerle ilgili belgeler, istenilen sayıda fotoğraf ve geçerli pasaportlar www.tdovize.com iletişim bölümünden seyahat tarihinden 16 iş günü öncesine kadar teslim edilmelidir herhangi bir gecikmeden dolayı doğacak aksaklıklardan www.tdovize.com kesinlikle sorumlu tutulamaz buna bağlı olarak şirketimizin yapmıs olduğu zorunlu harcamalar (iadesiz uçak bileti, ön rezervasyon masrafları, vize masrafları vb ) yolcumuzdan talep edilir hareket tarihine kadar vize ücretlerindeki olabilecek fiyat artışları müşteriden talep edilir yurtdışı gezileri için en az altı aylık pasaport gereklidir.

Evlenme veya boşanma halinde medeni hal değişikliğini pasaportuma kaydettirmek için ne yapmam gerekmektedir?
Pasaportla ilgili her türlü işlemde nüfus cüzdanınızdaki bilgiler esas alınacağından nüfus cüzdanınızda gerekli değişikliği (evli, bekar vs ) yaptıktan sonra pasaport yenileme müracaatında bulunmanız gerekmektedir medeni hal değişikliği mevcut pasaportunuzda yapılamayacağından pasaportunuzun iptal edilerek yeni pasaport verilmesi gerektirmektedir.

Askerlik durumu ile ilgili evrak getirmem gerekir mi?
Pasaport müracaatlarında askerlik durumunuzla ilgili hiçbir belge istenilmemektedir askerlik durumunuzla ilgili inceleme pasaport şube müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Pasaportumun geçerlilik süresi ne kadar olabilir?
isteğinize bağlıdır 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl,10 yıl sürelerden şartlarınıza uygun olanı seçebilirsiniz 6 aydan kısa süreli pasaport verilmemektedir.

Bulunduğunuz ülke dışında başka bir ülkeye gerçekleştireceğiniz seyahat,iş ya da herhangi bir durum söz konusu olduğunda gideceğiniz ülkenin sizlerden istediği belgelerin tümü olarak adlandırabiliriz. Kaba tabirle sizlerin pasaportuna işlenen Bu şahıs ülkemize giriş yapabilir yetkisidir. Vize istemeyen ülkeler yok değil ancak bu ülkelerin sayısı çok fazla değildir. Vize alma konusunda birçok sıkıntı yaşayacak ve belki de vize alamayacaksınız ancak vazgeçmeyin çünkü tekrar tekrar başvurabilirsiniz bu hakka sahip olduğunuzu belirtmek isterim.

Herhangi bir sebepten dolayı vize alamayabilir ya da belge eksikliği yüzünden mağdur olabilirsiniz bunun dışında;

Vize Neden Verilmez?
Bir ülkeye kimin girip,kimin giremeyeceği elbette o devletin başındaki yönetime ve onun belirlediği kural ve kanunlara bağlıdır. Sizler ilgili kuruma gittiğinizde aksi bir tavrınız ya da uygunsuz bir davranışınız vize almanızda sizlere sıkıntı yaşatabilir.Bun un yanı sıra suçlu,cezalı,hüküm giymiş bir geçmişe sahipseniz bu da sizler için bir engel ki bu gerçekten mantıklı sizleri tanımayan bir ülke hukuksal anlamda güvenliğini sağlamak zorundadır.

Vize alırken; sizden istenecek belgeler her devlet için farklılık göstermektedir arkadaşlar ancak tahmin edeceğiniz üzere fotoğraf, kimlik bilgileriniz, ikametgah ve sicil kaydı gibi klasik belgeler muhtemelen ortak istenilen belgeler olacaktır. Vize başvurusunu nasıl yapabilirsiniz elbette bulunduğunuz yerdeki en yakın konsolosluğa tabii ki bu gideceğiniz ülkenin konsolosluğu olacak. Sizlere önerim Konsoloslukta tavırlarınıza kurduğunuz cümlelere çok dikkat etmenizdir. Çünkü sizleri saf dışı etmek için her türlü yöntemi deniyorlar(tabii ki hepsi değil).

Vize Başvurularınızda Dikkat Etmeniz Gereken Husular Nelerdir?
İlk olarak başvurunuzu erken yapmanızı tavsiye ederim 1 yada 2 ay öncesi uygundur çünkü işlemler çok uzun sürebiliyor bunun yanı sıra pasaport tarihinizin süresini mutlaka kontrol ediniz. Buruşmuş ya da hasarlı bir pasaportla vizeniz kabul edilebilir,gümrükte sizleri bir sürpriz bekliyor olabilir onu da belirtmek istiyorum her an geri gönderilebilir ve herhangi bir açıklama talebinde bulunamazsınız daha doğrusu bulunsanız bile bu cevap sizi tatmin etmeyecektir.Pasaportunuzun geçerlilik süresi sizlere bağlıdır. En önemli husus şudur, vize aldığınız an da her şey hallolmuyor ülkeye ayak bastığınız andan itibaren tavırlarınız ve davranışlarınız inanın göze batıyor çünkü siz oraya ait değilsiniz ve küçük bir suçta sizleri gönderebiliyorlar.

Başvurunuzu şahsen yapmanızı öneririm,başvurunuzu eksik belgeler ya da yıpranmış belgelerle gerçekleştirmeyin. İşin bir basamak yukarısı mülakat arkadaşlar bu kısımda sizinle sohbet edilecek sorular sorulacaktır bu da gideceğiniz ülkenin sorumluluğunu taşıyor musunuz ya da amacınız doğrultusunda hareket ediyor musunuz gibi klişe soruların cevabı olacaktır. Samimi ve iyi niyetli olduğunuz sürece mülakat başarılı geçecektir ve ülkenin kapıları sizlere açılacaktır.